Friday, March 25, 2011

Ang Tamaan-- You Deserve it.

ang magaling na sailor ay hindi nasusukat kapag walang alon.
gaya ng, ang magaling na supervisor ay hindi namimili ng agent--magaling man o hindi.

dahil--
ang magagaling na agents na napupunta sa kanya,
mas lalo niang pinagagaling.
at ang mga hindi masyadong magagaling ay tinuturuan niang mag-aspire na maging magaling at tuturuan niya kung paanong maging magaling.

bato bato sa langit,
ang tamaan-- you deserve it.

No comments:

Post a Comment