Saturday, March 12, 2011

Bakit...

merun kang mga boss na oks na lang na maging kaibigan
pero kansel na maging katrabaho at siyang ngmamando?

at bakit,

merung mga boss
na gusto mo lang maging boss at katrabaho--
at ayaw mong maging kaibigan.

hehe. napaisip lang. :P

No comments:

Post a Comment