Thursday, March 17, 2011

Sa Paglipat ng Account namin sa Ortigas...

ang kuda ng mga ahente:

Madam, mas madaling humanap ng bagong trabaho kesa sa bagong apartment.

Pak. Wala akong naisagot. haha.

No comments:

Post a Comment