Sunday, October 9, 2011

My Pizza Cutter StoryAkala ko laging may libreng "lamesa ng barbie" ang mga pizza.

No comments:

Post a Comment