Thursday, April 12, 2012

Masyado na sigurong matagal ang 26 years para sa isang lifetime ng taong failure sa lahat ng role nia sa buhay maliban nalang sa paginflict ng harm sa ibang tao. Masyado na nga siguro akong matagal na nabubuhay.

No comments:

Post a Comment