Tuesday, August 21, 2012

Paalam, Sec Jesse

Salamat pa rin at ika'y natagpuan para paglamayan, pagluksaan. Magsisimula nang aralin ng sambayan na tanggapin na nabawasan pa kami ng isang mabuti at matalinong lider.

No comments:

Post a Comment