Friday, April 19, 2013

April 19

Kadalasan, kadalasan, tama pa din ang puso.
Minsan magtataka ka o baka magduda, pero palagi-- tama pa din siya.

Parang paggupit ng bangs
Random na byahe,
Calibration sa QA
O minsan maski sa pag-ibig.

Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo.
Sabi ng Sexbomb Girls.

Matutulog na ako. Salamat Mang Jessie para sa araw na ito.

No comments:

Post a Comment